Prawnik Barbara Lis-Kareł - O MNIE

Tutaj dowiesz się więcej o mojej osobie

Barbara Lis-Kareł - dr nauk prawnych, prawnik, adwokat - Myślenice

Jestem absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracę magisterską obroniłam w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego UJ. Po ukończeniu studiów doktoranckich i publicznej obronie rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Grzybowskiego, nadano mi jednomyślnie – na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 28 listopada 2016 r. – stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo konstytucyjne.

W trakcie studiów doktoranckich otrzymywałam stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów. Brałam czynny udział w licznych konferencjach naukowych – krajowych i międzynarodowych. Jestem autorem publikacji naukowych z zakresu prawa. Prowadziłam też zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ukończyłam studia podyplomowe: „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów”, uzyskując uprawnienia mediatora w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. W tej samej uczelni sfinalizowałam kolejne studia podyplomowe: „Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji”.

Uchwałą Okręgowej Izby Radców w Krakowie zostałam przyjęta w poczet członków tej Izby, uzyskując prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego pod numerem KR-3867.

Jako pracownik naukowy – doktor nauk prawnych – zawsze starałam się łączyć teorię z praktyką zawodową. Aspekt praktyczny to nie tylko kilkuletnie świadczenie przeze mnie pomocy prawnej w kancelariach radcowskich i adwokackich, ale także praca na stanowiskach kierowniczych w firmach prywatnych. Posiadam doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz organami administracji.


- Dr nauk prawnych Barbara Lis-Kareł, radca prawny

Aktualnie prowadzę kancelarię radcowską, specjalizując się w obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, a także w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy.

Moje dyplomy i świadectwa

Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydziału Prawa i Administracji
(28 listopada 2016 roku)

Dyplom studiów doktoranckich

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji
(w latach 2010-2014)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Semestralne studia podyplomowe w zakresie: "Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów" (z wynikiem bardzo dobrym), na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Zarządzania

Dyplom

Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów ze "Standardami szkolenia mediatorów" na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Zarządzania
Posiadam też wiele innych dyplomów i wyróżnień. Mam także doświadczenie w pracy w kancelariach radcowskich i adwokackich oraz firmach prywatnych na stanowiskach kierowniczych.