Darowizna a spadek

Choć spadek i darowizna są całkowicie odmiennymi pojęciami, bardzo wiele osób je myli lub też zwyczajnie, traktuje zamiennie. Nie powinno oczywiście dochodzić do tego typu sytuacji, gdyż postępowanie w przypadku otrzymania darowizny oraz spadku może być zupełnie inne. Jak można zatem określić dokładnie te dwa pojęcia? Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Darowizna czy spadek?

Osoba otrzymująca darowiznę lub też spadek nie może stosować zamiennie tych dwóch słów, ani też decydować o zasadach działania mechanizmu obu tych kategorii. Co ciekawe jednak osoba obdarowująca może przemyśleć to, czy rozsądniejsze będzie zrobienie darowizny za swojego życia, czy sporządzenie spadku. Wiele zależy od sytuacji rodzinnej i tego, w jakich kontaktach wzajemnych pozostają członkowie bliższej i dalszej rodziny.

Co ważne, bardzo często w spadku lub też w akcie darowizny są przekazywane nieruchomości. Dobrze zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku zapisania komuś budynku mieszkalnego lub innego obiektu, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego nabycia, niezależnie od formy świadczenia.

Darowizna – co to jest?

Czym jest darowizna? Jest to bezpłatne przekazanie dóbr lub świadczenia na rzecz obdarowywanego. Osoba przekazująca musi jednak rozdysponowywać własnym majątkiem, nie może być to na pewno świadczenie, które zostało nabyte poprzez zawarcie zupełnie innej umowy. Darowiznę można także przekazać zarówno bliższej, jak i dalszej rodzinie oraz osobom całkowicie obcym. Różnica między tym, dla kogo jest sporządzany akt darowizny, polega na progu podatkowym. Jeśli świadczenie to jest przekazywane małżonkowi, wstępnym lub zstępnym, nie płaci się żadnego podatku. W innych przypadkach należy dokładnie sprawdzić, jaką grupę podatkową obejmuje określony akt darowizny.

Spadek – co to jest?

Spadek różni się od darowizny przede wszystkim tym, że jest przekazywany dopiero po śmierci. Pod uwagę brane są oczywiście dane zawarte w testamencie lub zapisy tzw. ustawowe. Warto również zaznaczyć, że spadek musi zostać spisany odręcznie i podpisany przez właściciela. Jeśli z jakichś powodów dana osoba nie jest w stanie podpisać dokumentu, musi on zostać przygotowany w obecności, np. wójta, starosty, kierownika urzędu cywilnego oraz dwóch świadków, w innym wypadku dokument jest nieważny. Bardzo istotną rzeczą, jaka odróżnia spadek od darowizny, jest fakt, że nie musi być to tylko dobro, ale również może być to zadłużenie.

Darowizna a spadek – różnice

Inną różnicą, która znacząco dzieli oba dokumenty, jest to, że testament można łatwiej odwołać. Spadkodawca za swojego życia może dowolnie rozporządzać pismem i mieć czas na zmiany. Darowizny w zasadzie nie da się odwołać, chyba że potwierdzi się jakąś rażącą niewdzięczność obdarowanego, względem darczyńcy. Sprawa jednak musi zostać wyjaśniona prawnie.

Spadek i darowizna to dwa różne pojęcia, które dotyczą pozornie bardzo podobnej rzeczy, czyli otrzymania mienia lub kwoty pieniężnej od innej osoby. Spadek jest przekazywany dopiero po śmierci i może dotyczyć zarówno majątku, jak i zadłużeń. Darowizna natomiast przyznawana jest dobrowolnie i może dotyczyć jedynie majątku własnego darczyńcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *