Koszty postępowania rozwodowego

Rozwód to rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego na życzenie jednego z małżonków bądź obojga. Wyróżniamy dwa typy prawnego zakończenia małżeństwa. Są to: rozwód z orzekaniem o winie bądź za porozumieniem stron. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat współczynnik rozwodów drastycznie wzrósł. Wśród najczęstszych przyczyn rozpadu związku małżeńskiego uznaje się zdradę, niezgodność charakterów czy problem alkoholowy jednego ze współmałżonków. Ile kosztuje rozwód?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wszczęcie postępowania rozwodowego wiąże się ze sporymi kosztami. Składając pozew, musisz się liczyć z koniecznością uiszczenia obowiązkowych opłat. Jedną z nich jest stała opłata sądowa wynosząca 600 zł, którą należy wnieść do właściwego Sądu Okręgowego i to jeszcze przed złożeniem wniosku o rozwód. Brak potwierdzenia wpłaty może skutkować oddaleniem wniosku.

Jeśli w trakcie postępowania sąd ma dokonać podziału majątku, trzeba uiścić dodatkową opłatę. Jej wysokość jest zależna od tego, czy projekt podziału majątku jest zgodny. W sytuacji, gdy obie strony doszły do kompromisu, jej koszt będzie wynosić 300 zł. W innym przypadku opłata będzie zdecydowanie wyższa, bowiem wyniesie aż 1000 zł.

Dodatkowy koszt wynika z zatrudnienia adwokata, który ma reprezentować daną stronę podczas sprawy rozwodowej. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Wynagrodzenie dla prawnika rozwodowego jest uzgadniane z klientem indywidualnie.

Osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą się starać o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Mogą również złożyć wniosek dotyczący częściowego lub całościowego zwolnienia od kosztów sądowych. Należy przy tym pamiętać o dołączeniu do pozwu oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania.

W zależności od postępowania, obie strony mogą ponosić również opłaty związane z przeprowadzaniem dowodów (np. opinii biegłych) czy mediacją w poradni rodzinnej. Im bardziej złożona sprawa rozwodowa, tym trzeba się liczyć z wyższymi kosztami.

Kto ponosi koszty procesu?

Koszty procesu ponosi strona, która przegra. Jeśli zatem jeden z małżonków ponosi całkowitą winę za rozpad pożycia małżeńskiego, jest zobligowany do zwrócenia wszystkich kosztów postępowania rozwodowego. W sytuacji, gdy sąd wyda orzeczenie o alimentach, strona przegrywająca będzie musiała dokonać opłaty stosunkowej od zasądzonego roszczenia.

Jeśli wyrok zawiera również postanowienie dotyczące podziału majątku lub eksmisji, sąd wyda polecenie uiszczenia opłaty w określonej wysokości. Jeżeli małżonkowie zdecydują się na rozwód za porozumieniem stron, a więc nikt nie będzie winny rozpadowi małżeństwa, połowa opłaty stałej (300 zł) zostanie zwrócona powodowi przez sąd. Druga strona będzie zobowiązana do zwrócenia powodowi 150 zł. Reszta kosztów związanych ze sprawą rozwodową zostanie podzielona po połowie, oprócz opłaty za usługi pełnomocników.

Podsumowanie

Koszty postępowania rozwodowego są zależne od wielu czynników, takich jak: zakres dowodowy, liczba zgłaszanych w trakcie postępowania wniosków czy skierowanie sprawy do mediacji. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z kosztów sądowych w całości bądź w części, na przykład w przypadku złej sytuacji materialnej jednej ze stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *