Windykacja należności – pomoc radcy prawnego

Windykacja należności jest związana z szeregiem działań podejmowanych w celu wyegzekwowania spłaty długu przez dłużnika. Procedura jest ściśle określona przez przepisy prawne, zatem możemy wyróżnić kilka rodzajów windykacji. Jakie konkretnie kroki może podjąć wierzyciel, by odzyskać swoją należność? Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Windykacja należności – co to takiego?

Windykacja to pojęcie ściśle związane z zaległością płatniczą, która powstaje w momencie, gdy ktoś nie ureguluje zobowiązania w określonym terminie oraz uchyla się od tego obowiązku. Wówczas rozpoczyna się postępowanie windykacyjne.

Windykacja należności to szereg działań prawnych i procesowych, które mają prowadzić do spłaty długu zaciągniętego u wierzyciela (osoby prywatnej lub firmy). Skłonienie dłużnika do zapłaty odbywa się przy pomocy środków określonych w polskich przepisach. W obrocie gospodarczym zwykle stosowana jest windykacja faktur za usługi lub zakupione produkty, nieuregulowanych w wyznaczonym czasie, przez co mogą wpływać negatywnie na płynność finansową danego przedsiębiorstwa. W przypadku osób fizycznych najczęściej przeprowadza się windykację długów, które są związane z unikaniem płacenia bieżących rachunków, rat kredytów czy alimentów.

Podmiotem, który podejmuje działania windykacyjne może być zarówno osoba prywatna, firma (wierzyciel), jak i radca prawny czy firma windykacyjna.

Jakie są rodzaje windykacji?

Wyróżnia się dwa rodzaje windykacji należności. Są to:

Windykacja miękka – jest to najbardziej łagodna windykacja wierzytelności, która polega na dzwonieniu do dłużnika oraz wysyłaniu mu wiadomości tekstowych (e-mail, SMS, listy) w celu przypomnienia o konieczności uregulowania długu. Wśród najczęściej stosowanych narzędzi można wymienić także wezwanie do zapłaty oraz wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników.

Windykacja twarda – jeżeli windykacja miękka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wierzyciel może podjąć bardziej radykalne kroki, czyli skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego (komorniczego).

Postępowanie windykacyjne można podzielić w oparciu o podejmowane działania i instytucje, które je przeprowadzają. Będą to:

Windykacja polubowna – są to czynności przeprowadzane bez udziału sądu, polegające na negocjacjach i wysyłaniu pism wzywających do uregulowania długu. Jej głównym celem jest zmotywowanie dłużnika do zapłaty należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.

Windykacja sądowa – gdy windykacja polubowna nie przyniesie żadnych rezultatów, sprawa zostaje skierowana do sądu po to, by uzyskać prawomocny nakaz zapłaty. Jest on podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Windykacja komornicza – to ostatnie z możliwych działań, które kończy postępowanie windykacyjne. Przeprowadzane jest przez komornika sądowego.

Windykacja należności – pomoc radcy prawnego

W sytuacji, gdy pomimo podjętych starań nawiązania kontaktu, dłużnik nadal zalega ze spłatą zobowiązania, warto skorzystać z usług radcy prawnego. Doświadczeni specjaliści zajmą się wszystkimi formalnościami, wystosują przedsądowe wezwanie do zapłaty należności w określonym terminie, a w razie braku uregulowania długu, poprowadzą dalej proces windykacji.

Zdecydowanie się na pomoc kancelarii prawnej to oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki profesjonalnemu podejściu i niezbędnej wiedzy, radca prawny skróci proces dochodzenia roszczenia, a także pomoże odzyskać wierzytelność. Ponadto dokładnie przeanalizuje sprawę, przygotuje niezbędne dokumenty, a w razie potrzeby złoży pozew i będzie reprezentować klienta w postępowaniu sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *