Polubowne rozwiązywanie sporów

Przed wszczęciem postępowania sądowego w celu rozwiązania sporu, warto rozstrzygnąć konflikt na drodze ugody. Oferuję negocjacje oraz mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze, dzięki którym obie zainteresowane strony mogą dojść wspólnie do porozumienia i znalezienia rozwiązania.

Działanie, które również może doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu to postępowanie arbitrażowe, podczas którego w roli sędziów występują wyznaczeni przez strony arbitrzy. Swoje usługi kieruję zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

W ramach kompleksowej usługi:

  • oceniam zasadność żądania klienta w oparciu o obowiązujące przepisy,
  • przygotowuję niezbędne dokumenty – ugody, porozumienia,
  • opracowuję indywidualną strategię prowadzącą do polubownego rozwiązania sporu między stronami,
  • formułuję roszczenia w oparciu o zgromadzone dowody.

Ponadto ochraniam interesy klientów oraz zabezpieczam przed ewentualnymi zagrożeniami mogącymi się pojawić podczas rozwiązywania sporu. Nie tylko udzielam pomocy prawnej, lecz także oferuję wsparcie w trakcie wypracowywania ugody. Zapraszam do współpracy.