Kancelaria prawna Barbara Lis-Kareł Myślenice

Myślenice, Kraków, Bochnia, Wadowice, Wieliczka, Limanowa

Zobacz, w czym się specjalizuję

Świadczone przez kancelarię prawną usługi to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, spadkowego oraz handlowego. Zajmuję się także windykacją należności oraz obsługą prawną firm. Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sądzie. Oferuję pomoc prawną w postaci:

 • udzielania porad prawnych i konsultacji
 • stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • tworzenia umów
 • sporządzania opinii prawnych i pism procesowych
 • reprezentacji w postępowaniach przygotowawczych i sądowych
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • pozasądowego rozwiązywania sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji
 • prowadzenia szkoleń
 • Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy tego typu sprawach, serdecznie zapraszam do mojej kancelarii prawnej. Poniżej znajduje się dokładny zakres usług, które oferuję.

  Zakres usług radcy prawnego

  Prawo cywilne i karne

  • analiza i sporządzanie umów
  • przygotowywanie pism procesowych
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • odszkodowania
  • nieruchomości
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu procesowym (karnym i w sprawach o wykroczenia)
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym

  Prawo rodzinne i opiekuńcze

  rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie
  • sprawy o separację
  • unieważnienie małżeństwa
  • sprawy alimentacyjne
  • regulowanie kontaktów z dziećmi
  • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka
  • sprawy związane z adopcją, opieką, kuratelą
  • podział majątku wspólnego po rozwodzie
  • pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym

  Prawo spadkowe

  • dziedziczenie ustawowe
  • dziedziczenie testamentowe
  • uznanie nieważności testamentu
  • dział spadku
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • zachowek

  Prawo pracy

  • reprezentacja w sporach pracowniczych
  • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz regulaminów
  • sprawy o ustalenie stosunku pracy
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • odszkodowania
  • zakaz konkurencji
  • odwołania od decyzji organów rentowo-emerytalnych

  Prawo administracyjne

  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej
  • prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie skarg, wniosków, odwołań
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • dochodzenie odszkodowań za szkody spowodowane decyzjami administracyjnymi

  Prawo gospodarcze i handlowe

  • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych i handlowych
  • reprezentowanie przed sądami gospodarczymi

  Windykacja należności

  • windykacja na etapie przed sądowym i sądowym
  • dochodzenie zwrotu należności pieniężnych od dłużników w najbardziej dogodny sposób i w jak najkrótszym czasie
  • egzekucja komornicza oraz reprezentowanie Klienta przez komornikiem sądowym

  Obsługa prawna przedsiębiorstw

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, spółek prawa handlowego
  • przygotowywanie umów handlowych
  • rejestracja stowarzyszeń, fundacji

  Polubowne rozwiązywanie sporów

  • mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze
  • negocjacje
  • przygotowywanie ugody/porozumienia
  • postępowanie arbitrażowe

  Skargi konstytucyjne

  • sporządzanie skargi konstytucyjnej
  • reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Obsługa prawna przedsiębiorstw

  Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorstw. Pomagam w rejestracji i tworzeniu spółek. Jako adwokat reprezentuję firmy w sądzie i prowadzę ich sprawy. Przygotowuję, opiniuję i negocjuję umowy handlowe. Udzielam wsparcia podczas likwidacji spółek. Zajmuję się także zadłużeniami oraz windykacją wierzytelności, w tym nieopłaconych faktur. Oferuję kompleksowe wsparcie i obsługę prawną z zakresu prawa spółek, gospodarczego, nieruchomości i prawa pracy. Wykonuję też inne czynności mające na celu zabezpieczenie interesów firmy podczas zawierania umów czy przy tworzeniu dokumentacji.

  #1
  Wysokość wynagrodzenia za świadczone przez Kancelarię usługi ustalana jest z Klientem indywidualnie, w przejrzystej formie. Klient otrzymuje również informacje o tym, co wchodzi w zakres wynagrodzenia.

  #2
  Ustalając wynagrodzenie, Kancelaria bierze pod uwagę: rodzaj i stopień skomplikowania danej sprawy, termin jej wykonania, nakład pracy. W przypadku braku możliwości wstępnego określenia nakładu pracy lub też w przypadku obsługi doraźnej Kancelaria proponuje rozliczenie zgodnie ze stawką godzinową, czyli z ilością czasu przeznaczoną na realizację zlecenia.

  #3
  Honorarium Kancelarii płatne jest z góry, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

  #4
  W przypadku Klientów stałych – przedsiębiorców, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia jako ryczałtowego, opartego o stałą miesięczną stawkę.

  #5
  Kwota wynagrodzenia powiększana jest o podatek VAT w obowiązującej dla usług prawnych stawce (w chwili obecnej o 23%) oraz zaliczki na wydatki w postaci opłat sądowych oraz skarbowych.

  #6
  Kancelaria pomaga osobom niezamożnym uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych.