Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze to zespół norm regulujących stosunek prawny pomiędzy państwem a podmiotami gospodarczymi. Można je podzielić na:

 • Publiczne prawo gospodarcze - określa ono swobodę działalności gospodarczej i obrotu gospodarczego, czyli zakres interwencji państwa w gospodarkę,
 • Prywatne prawo gospodarcze - normuje stosunki pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i konsumentami. Prawo reguluje m.in. przepisy dotyczące spółek, czynności handlowych oraz upadłości.

Prawo handlowe natomiast obejmuje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym kwestie dotyczące przedsiębiorców i ich działalności, umów gospodarczych, praw autorskich, upadłościowych, giełdowych czy zwalczania konkurencji.

Prawo gospodarcze i handlowe - zakres usług

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług, m.in.:

 • doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej, zmianie formy przedsiębiorstwa, transakcjach zbycia lub nabycia udziałów, akcji, aktywów,
 • uzyskanie numeru REGON i NIP,
 • sporządzanie dokumentów, np. uchwał, porozumień wspólników czy umów o współpracy,
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
 • przygotowywanie projektów umów handlowych,
 • sporządzanie raportów,
 • uczestnictwo w audytach,
 • windykację należności,
 • przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego, naprawczego bądź upadłościowego,
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług obsługi zadłużenia i obsługi prawnej.