Prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunek pracy pracownika i pracodawcy, ich relacje, obowiązki, prawa oraz warunki, na jakich powinna być świadczona praca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pracownik to osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania lub mianowania. Pracodawcą natomiast nazywamy jednostkę organizacyjną, która nie posiada jednostki prawnej, osobę fizyczną lub prawną. Świadczymy obsługę prawną, również w zakresie zadłużenia czy nakazów zapłaty.

Prawo pracy - zakres usług

Moja kancelaria od lat świadczy usługi z zakresu prawa pracy, reprezentując przed sądami powszechnymi i organami państwowymi zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Udzielam porad prawnych dla pracodawców:

  • sporządzam następujące dokumenty - umowę o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie, regulamin pracy, kontrakty menadżerskie,
  • pomagam w negocjacjach i mediacji w sytuacjach konfliktowych,
  • przygotowuję opinie prawne,
  • sporządzam odpowiedzi na pozwy,
  • występuję o apelację o wyroku sądu,
  • zbieram i zabezpieczam materiał dowodowy.

Udzielam porad prawnych dla pracowników:

  • sporządzam niezbędne dokumenty pracownicze,
  • biorę udział w negocjacjach z pracodawcami,
  • pomagam w przywróceniu klientów do pracy po niesłusznym zwolnieniu oraz w uzyskaniu odszkodowania kobietom w ciąży,
  • przygotowuję apelacje oraz pozwy o uchylenie kary, rozwiązanie umowy o pracę, zawarcie umowy o pracę, zapłatę wynagrodzenia i odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, z tytułu wypadku przy pracy.