Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego obejmująca zestaw przepisów, który reguluje przejście obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy na spadkobierców. Dział ten zatem określa dokładnie zasady przekazywania spadku i nabywania praw wynikające z dziedziczenia.

W mojej kancelarii zajmuję się kompleksową pomocą prawną z zakresu prawa spadkowego. Przygotowuję wnioski stwierdzające nabycie spadku, kasacje, apelacje od wyroków sądów, pozwy, przeprowadzam pozasądowy podział majątku między spadkobiercami, a także reprezentuję Klientów w Urzędzie Skarbowym, przed sądem i organami administracji publicznej w postępowaniach sądowych, odwoławczych i kasacyjnych. Pomagam w sprawach związanych z dziedziczeniem ustawowych, testamentowym oraz w sprawach o zachowek.

Spadki

Pomagam we wszystkich czynnościach związanymi ze spadkami. Udzielam wsparcia na każdym etapie postępowania spadkowego: przy stwierdzaniu nabycia spadku oraz w postępowaniu o dział spadku. W pierwszym kroku ustala się krąg osób z prawem do udziału w masie spadkowej. Drugi etap to podział masy spadkowej. Doradzam tez w sprawach o niegodność dziedziczenia, związanych ze służebnością mieszkania oraz przy umowach dożywocia. Z otrzymaniem spadku wiąże się obowiązek podatkowy. W niektórych sytuacjach ustawodawca przewiduje zwolnienie z opłaty. Jeżeli potrzebują Państwo porady i wsparcia w sprawach związanych ze spadkami, to zapraszam do wizyty w mojej kancelarii.

Zachowek

Zachowek to rodzaj uprawnienia, który zabezpiecza spadkobierców ustawowych przed pozbawieniem ich prawa do spadku. Osoby uprawnione do niego, to rodzice spadkodawcy oraz zstępni, czyli dzieci oraz wnuki. Częstym problemem w przypadku spraw o zachowek jest określenie jego wartości. Jest to szczególnie trudne w przypadku spadku, który zawiera inne aktywa niż pieniądze. Należy pamiętać, że dokonane darowizny również wchodzą w skład zachowku. Pomagam w oszacowaniu ich wartości, a także zajmuję się udzielaniem kompleksowej pomocy przy sporach sądowych o zachowek. Oferuję też usługi w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Prawo spadkowe - zakres usług

Udzielam porad prawnych z zakresu prawa spadkowego. Zakres oferowanych przeze mnie usług obejmuje:

 • nabycia i odrzucenia spadku,
 • długów spadkowych,
 • zdolności dziedziczenia,
 • wydziedziczenia,
 • dziedziczenia testamentowego i ustawowego,
 • nieważności testamentu,
 • testamentów zwykłych i szczególnych,
 • powołania spadkobiercy,
 • wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia,
 • uprawnień małżonka i innych osób.

Prowadzę sprawy spadkowe rozstrzygane w trybie procesowym i nieprocesowym, m.in.:

 • unieważnienie testamentu,
 • postępowanie o zachowek,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • zmniejszenie zapisu,
 • odrzucenie spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • ogłoszenie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • przejęcie spadku.

Jeżeli szukasz radcy prawnego zajmującego się prawem spadkowym, zapraszam do kontaktu.