Radca prawny Kraków

Kancelaria prawna Barbara Lis-Kareł

Profesjonalna pomoc prawna w Krakowie

 

Kancelaria radcy prawnego Barbara Lis-Kareł oferuje kompleksową pomoc prawną, skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm oraz instytucji. Mieszkańcom Krakowa i okolic radca prawny i prawnik Barbara Lis ma do zaproponowania między innymi takie usługi, jak:

 • konsultacje i porady prawne,
 • negocjacje, mediacje (pozasądowe rozwiązywanie sporów),
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • windykacja należności,
 • tworzenie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych,
 • przygotowywanie skarg konstytucyjnych.
 •  

  Kancelaria radcy prawnego Barbara Lis-Kareł - szczegółowy zakres usług

   

  Kancelaria radców prawnych Barbara Lis-Kareł oferuje profesjonalną pomoc prawną z zakresu:

 • prawa administracyjnego (np. prowadzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym),
 • prawa karnego i cywilnego (np. obrona w postępowaniu przygotowawczym, sprawy o ochronę dóbr osobistych, odszkodowania, nieruchomości),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego po rozwodzie),
 • prawa gospodarczego i handlowego (np. tworzenie umów handlowych, opiniowanie umów gospodarczych),
 • prawa spadkowego (np. dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe),
 • prawa pracy (np. sprawy o zapłatę wynagrodzenia, reprezentacja w sporach pracowniczych).
 •  

  Wynagrodzenie i cennik usług radcy prawnego w Krakowie  #1
  Wysokość wynagrodzenia dla radcy prawnego i prawnika jest ustalana indywidualnie z każdym klientem. Klient otrzymuje szczegółowe informacje o usługach wchodzących w zakres ustalonego wynagrodzenia.

  #2
  Na wysokość honorarium za świadczoną pomoc prawną wpływa wiele czynników, na przykład: poziom skomplikowania danej sprawy, rodzaj sprawy, nakład pracy poniesiony przez radcę prawnego. Jeśli wstępne oszacowanie nakładu pracy jest niemożliwe, klientowi proponowane jest rozliczenie oparte na stawce godzinowej.

  #3
  Wynagrodzenie jest pobierane z góry. W uzasadnionych przypadkach, na życzenie klienta, kancelaria prawna umożliwia rozłożenie należności na raty.

  #4
  W przypadku przedsiębiorców będących stałymi klientami Kancelarii radcy prawnego Barbara Lis-Kareł istnieje możliwość opłaty ryczałtowej za obsługę prawną.

  #5
  Do kwoty wynagrodzenia prawnika doliczana jest wartość podatku VAT oraz zaliczek na wydatki związane z opłatami skarbowymi oraz sądowymi.

  #6
  Kancelaria radców prawnych Barbara Lis-Kareł oferuje osobom niezamożnym pomoc w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych.

  Copyright © All rights reserved

  This template is made with by Colorlib