Rozwody

Rozwody mieszczą się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Według ustawodawcy do uzyskania rozwodu konieczny jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który w rozumieniu prawa jest związany z zerwaniem wspólnoty małżonków na różnych płaszczyznach życia codziennego. Rozwód może być z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, z tym że ten drugi można orzec tylko w sytuacji, w której małżonkowie wyrażą na to zgodę. W przypadku braku pewności Klienta co do złożenia pozwu o rozwód, istnieje możliwość ustanowienia separacji, która różni się od rozwodu tym, że doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, jednak nie ma on trwałego charakteru.

Pomoc prawnika w uzyskaniu rozwodu

Jeżeli poszukują Państwo pomocy prawnika w uzyskaniu rozwodu, to zapraszamy do umówienia się na wizytę. Radca prawny wesprze Państwa w podjęciu decyzji, czy decydować się na rozwód z orzeczeniem, a także w razie konieczności pomoże w zebraniu materiału dowodowego. Prawnik może pomóc nie tylko w konstruowaniu odpowiednich pism urzędowych czy złożeniu wniosku do odpowiedniego sądu. Może również reprezentować nas w sądzie lub być neutralnym arbitrem w sprawach, które da się rozwiązać polubownie. Należy pamiętać o tym, że rozwody często są związane z mocnym, nierzadko negatywnym ładunkiem emocjonalnym, zatem obecność osoby postronnej może być bardzo przydatna. Pomoc adwokata jest ważna, ponieważ rozwód generuje wiele konsekwencji prawnych, a także potencjalnych trudności, chociażby z podziałem majątku czy opieką nad dziećmi. Prawnik może pełnić rolę mediatora Ustalenia ze spotkania podczas, którego przeprowadzono mediacje mogą być zatwierdzone przez Sąd poprzez nadanie im klauzuli wykonalności.

Rozwód w sądzie

Podczas rozwodu w sądzie, rozstrzygany jest szereg bardzo ważnych kwestii związanych z:

  • Władzą rodzicielską nad dzieckiem - sprawowanie opieki nad małoletnim może być powierzone obojgu rodzicom lub jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską jednej ze stron. Sąd może także pozbawić władzy rodzicielskiej rodziców zaniedbujących swoje obowiązki względem dziecka bądź nadużywających władzy rodzicielskiej.
  • Obowiązkiem alimentacyjnym względem dziecka lub małżonka.
  • Regulowaniem kontaktów z dzieckiem.
  • Sposobem korzystania z mieszkania przez okres czasu zamieszkiwania w nim byłych małżonków.
  • Podziałem majątku wspólnego w sytuacji, gdy nie przyczyni się on do nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Alimenty

W czasie rozprawy rozwodowej sąd może ustanowić alimenty na rzecz dzieci. Zdarza się również, że w przypadku gdy jeden z małżonków znajduje się w niedostatku, ustala się alimenty potrzebne do zapewnienia jego podstawowych potrzeb egzystencjalnych. W przypadku obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, wyznacza się koszty, które rodzice mają ponosić na utrzymanie i wychowanie dziecka. Są to m.in. wydatki związane z wyżywieniem, leczeniem, odzieżą, mieszkaniem, środkami higieny osobistej i nauką. Ich wysokość zależna jest od sytuacji finansowej rodziców. Alimenty mogą być określone przez sąd w przypadku wydania orzeczenia o separacji. Zajmuję się udzielaniem porad w tego typu sprawach oraz w przypadku wnoszenia o zmianę wysokości .zasądzonych alimentów.

Od lat reprezentuję Klientów w postępowaniach rozwodowych, a także służę fachową pomocą i doradztwem w tym zakresie. Pomagam w przygotowywaniu dowodów w sprawie, właściwych argumentów, odpowiednich dokumentów i wniosków. Dzięki niezbędnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu udzielam wsparcia i obsługi prawnej w takich kwestiach, jak podział majątku, alimenty oraz opieka nad dziećmi. Zapraszam do kontaktu.