Zadłużenia

Zajmuję się dochodzeniem zwrotu należności pieniężnych od dłużników. Pomagam w przypadku zadłużeń z tytułu zaległych alimentów, rachunków czy faktur. Oferuje wsparcie przy formalnościach, takich jak wystosowanie przedsądowego wezwania do zapłaty, które jest pierwszym krokiem w przypadku wystąpienia zadłużenia. Pomagam Klientom na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego. Podejmuję kroki konieczne do wyegzekwowania spłaty należności.

Windykacja należności

Zajmuję się windykacją należności na etapie przed sądowym i sądowym. Twarda windykacja polega na dochodzeniu zapłaty przed sądem. W jej ramach zajmuję się składaniem pozwów, a także prowadzeniem sprawy, aż do momentu, w którym Klient uzyskuje wyrok rozstrzygający. Pomagam też ocenić szansę na powodzenie danej sprawy oraz zbieram materiał potrzeby do pozytywnego jej rozstrzygnięcia.