Radca prawny Wieliczka

Kancelaria prawna Barbara Lis-Kareł

Kancelaria radcy prawnego Wieliczka

 

Pomoc radcy prawnego jest niezbędna w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Z usług pełnomocnika warto skorzystać między innymi w przypadku rozwodu, ustalaniu alimentów na dziecku. Wsparcie specjalisty przyda się również zawsze wtedy, gdy mamy do podpisania ważną umowę lub znaleźliśmy się w niezrozumiałej dla nas sytuacji. Od wielu lat zajmuję się kompleksową obsługą prawną klientów z Wieliczki i okolicznych miejscowości. Specjalizuję się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym czy spadkowym.

Kancelaria radcy prawnego Barbary Lis-Kareł - zakres usług

Jako radca prawny i adwokat świadczę kompleksowe usługi prawne w sprawach wchodzących w zakres następujących dziedzin prawa:

  • prawo karne i cywilne - sprawy o odszkodowania, wykroczenia czy ochronę dóbr osobistych,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze - sprawy o rozwód z orzekaniem o winie lub nie, separację, podział majątku wspólnego po rozwodzie, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, sprawowanie opieki, adopcję,
  • prawo spadkowe - sprawy o dział spadku, uznanie nieważności testamentu, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zachowek, odrzucenie i przyznanie spadku,
  • prawo pracy - sprawy o ustalenie stosunku pracy, odszkodowania, o zapłatę wynagrodzenia,
  • prawo administracyjne - dochodzenie odszkodowań w związku z wydaniem niesłusznej decyzji administracyjnej,
  • prawo gospodarcze i handlowe,
  • windykacja należności.

W ramach obsługi prawnej zajmuję się przygotowywaniem pism procesowych, umów i innych dokumentów, wspieram klientów na każdym etapie postępowania, a także reprezentuję ich przed sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

Porady prawne

Współpracuję z klientami prywatnymi i biznesowymi również na płaszczyźnie doradczej. Na bazie nabytej wiedzy i wieloletniego doświadczenia udzielam fachowych porad prawnych. Pomagam przy analizie prawnej dokumentów, zajmuję się obsługa prawną przedsiębiorstw oraz świadczę inne usługi radcowskie w Wieliczce i na terenie województwa małopolskiego.

Mediacje pozasądowe

Czasami wypracowanie rozwiązania sprawy w ramach mediacji jest lepszym wyjściem niż schodzenie na drogę sądową. W trakcie mediacji występuję jako bezstronny mediator i czuwam nad przebiegiem negocjacji – zapraszam do kontaktu!

     

Cennik i wynagrodzenie radcy prawnego w Wieliczce#1
Wysokość wynagrodzenia za usługi prawne w Wieliczce jest ustalana inwdywidualnie z klientem. Klient otrzymuje pełną informację o tym, co wchodzi w zakres wynagrodzenia.

#2
Wynagrodzenie dla radcy prawnego jest zależne od wielu czynników: rodzaju oraz stopnia skomplikowania danej sprawy, terminu jej wykonania, a także nakładu pracy poniesionego przez kancelarię. Jeśli nie ma możliwości wstępnego określenia nakładu pracy bądź też w przypadku usługi doraźnej, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie stawki godzinowej.

#3
Honorarium radcy prawnego jest płatne z góry. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

#4
Dla stałych klientów (przedsiębiorców) istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu (stałej, comiesięcznej stawki).

#5
Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT (obecnie 23%) oraz zaliczki na wydatki związane z opłatami sądowymi oraz skarbowymi.

#6
Kancelaria prawna Barbara Lis pomaga osobom niezamożnym w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych.
     

Copyright © All rights reserved

This template is made with by Colorlib