Czy intercyza wpływa na dziedziczenie?

Jeszcze do niedawna rozdzielność majątkowa była rzadko spotykanym rozwiązaniem wśród małżonków. Obecnie jednak coraz częściej młodzi ludzie decydują się na intercyzę, która nie wzbudza już tylu negatywnych emocji, co jeszcze kilkanaście lat temu.

Warto przy tym mieć świadomość, że polskie prawo preferuje wspólność majątkową, która powstaje z mocy ustawy w momencie wstąpienia w związek małżeński, a więc osoby chcące uregulować w inny sposób podział majątku, są zobligowane do zawarcia odrębnej umowy. Jeżeli zastanawiasz się, czy intercyza wpływa w jakikolwiek sposób na dziedziczenie, zapraszamy do lektury.

Intercyza – co to takiego?

Intercyza to umowa majątkowa zawierana pomiędzy małżonkami bądź osobami zamierzającymi wziąć ślub, która wprowadza inny ustrój małżeński niż przewiduje ustawa. Oznacza zatem ustalenie rozdzielności majątkowej przed wstąpieniem w związek małżeński lub w trakcie jego trwania. Jej zasady są regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Intercyza ma formę aktu notarialnego, a więc jest spisywana przez notariusza. Umowę można w każdej chwili zmienić lub rozwiązać.

Warto przy tym pamiętać, że poza intercyzą małżonkowie mogą się również zdecydować na rozszerzenie bądź ograniczenie wspólności majątkowej oraz na rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Jak działa intercyza?

Jeżeli przed zawarciem małżeństwa, partnerzy zdecydowali się na rozdzielność majątkową, przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego będą należeć do majątku osobistego każdego z małżonków. Są to:

  • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego,
  • dochody z majątku wspólnego i osobistego,
  • kwoty składek na subkoncie regulowane przez ustawę z 1998 roku dotyczącą ubezpieczeń społecznych.

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie po zmarłym małżonku. Oznacza to, że dziedziczenie ustawowe jest takie samo jak w przypadku wspólności majątkowej. Zarówno małżonek, jak i dzieci spadkodawcy dziedziczą w pierwszej kolejności całość spadku, jeżeli nie doszło do powołania spadkobiercy bądź żadna z powołanych osób nie chce lub nie może nim zostać. Przypadające im części majątku są równe. Należy jednak pamiętać, że część dziedziczona przez małżonka nie może być niższa niż 1/4 całości spadku.

Rozdzielność majątkowa nie jest również rozpatrywana w przypadku, gdy zmarły spisał testament. Kluczową rolę odgrywają jednak postanowienia zawarte w dokumencie. Warto przy tym wspomnieć, że nawet w sytuacji, gdy spadkodawca nie chciał, aby małżonek dziedziczył po nim część majątku, przysługuje mu prawo do zachowku.

Podsumowanie

Intercyza reguluje relacje majątkowe małżonków za ich życia, nie jest więc brana pod uwagę podczas spraw spadkowych. Również w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, nie wyklucza to z dziedziczenia i prawa do zachowku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *