Przyjęcie i odrzucenie spadku a prawo

Spadek zależnie od relacji ze spadkodawcą, jak również od jego zawartości, może przysporzyć nieco korzyści lub też komplikacji i trudności. Na szczęście tylko i wyłącznie do samodzielnej rozwagi, wolnej od wpływów i gróźb osób trzecich, należy decyzja spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dowiedz się, jakie masz możliwości w zakresie zarządzania spadkiem.

Co można zrobić ze spadkiem?

Bycie czyimś spadkobiercą nie pociąga za sobą automatycznego nabycia spadku. Z chwilą śmierci spadkodawcy nabywamy spadek warunkowo i mamy 6 miesięcy na podjęcie decyzji co z nim zrobić. Okres tych 6 miesięcy liczy się od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Przez ten okres czasu spadek uznaje się za chwilowo nabyty z dobrodziejstwem inwentarza. W kwestii decyzji związanych ze spadkiem można:

  • przyjąć spadek wprost,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzucić spadek.

Przyjęcie spadku wprost, skutkuje przyjęciem spadku wraz z potencjalnymi długami spadkodawcy. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za długi, natomiast odrzucenie spadku skutkuje odrzuceniem zarówno korzyści, jak i odpowiedzialności wynikającej z przyjęcia spadku.

Oświadczenie woli

Żeby wyrazić swoją decyzję, w taki sposób by miała ona moc prawną, należy zrobić to przed sądem lub notariuszem, ustnie lub pisemnie. Do złożenia oświadczenia woli potrzebna jest jednak pełna zdolność do czynności prawnych. Jeśli spadkobiercą jest osoba niepełnoletnia, oświadczenie woli powinien złożyć jej opiekun ustawowy, ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Jeśli osoba składająca wniosek ma zdolność do czynności prawnych, a w przypadku korzystania z pośrednictwa pełnomocnika, czy opiekuna ustawowego nie zaszły żadne przesłanki, które pozwoliłyby uznać oświadczenie za nieważne, decyzja staje się nieodwołalna.

Odrzucanie spadku a zrzekanie się dziedziczenia

W przypadku przyjęcia spadku, szczególnie z dobrodziejstwem inwentarza, sprawa jest o wiele mniej złożona. Jeśli jednak wiemy, że spadkodawca ma długi, których przejęcia chcielibyśmy uniknąć mamy dwie możliwości. Jeśli testament spadkodawcy jest już otwarty, czyli inaczej mówiąc, osoba jest już zmarła, spadek należy odrzucić za pomocą wspomnianego już oświadczenia woli. Jeśli spadkodawca żyje, a spadkobierca chce się zrzec dziedziczenia po nim, należy zawrzeć umowę u notariusza o zrzeczeniu się dziedziczenia. Dzięki takiej możliwości późniejsze odrzucanie spadku nie będzie konieczne. Skutki zrzeczenia się dziedziczenia obejmują również zstępnych spadkobiercy.

Pomoc adwokata

Jak wygląda pomoc adwokata w sprawach związanych z odrzucaniem lub przyjmowaniem spadku? Już podjęcie samej decyzji związanej z tym, co zrobić ze spadkiem, warto skonsultować z adwokatem. Określi on bowiem jasno wszystkie skutki prawne dla przyjęcia, bądź odrzucenia spadku przez konkretną osobę. Adwokat pomoże również przygotować oświadczenie woli i będzie wiedział co robić, w razie nieprzewidzianych komplikacji związanych ze spadkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *