Prawo karne

Zajmuję się prowadzeniem spraw podlegających prawu karnemu, w tym: gospodarczemu, wykonawczemu, skarbowemu, wykroczeń. Do zadań mojej kancelarii należy m.in. pomoc osobom poszkodowanym, ale także i oskarżonym. Co więcej, udzielam również porad i pomocy oskarżycielom prywatnym oraz posiłkowym.

Prawo karne - zakres usług

Do prowadzonych przeze mnie spraw należą m.in. przestępstwa, które dotyczą:

  • Życia, zdrowia, czci i nietykalności cielesnej. Są to m.in.: bójki, pobicia, uszczerbki na zdrowiu, pomówienia, itp.

  • Mienia i obrotu gospodarczego. Prowadzę sprawy związane z kradzieżami i oszustwami.

  • Fałszerstwa, czyli wiarygodności danych dokumentów.

  • Wolności.

  • Przestępczości o charakterze zorganizowanym.

  • Naruszenia ustawy o prawie autorskim.

I wiele innych.

Pomoc radcy prawnego w sprawach karnych

Moja kancelaria prawna pomaga klientom na każdym etapie postępowania karnego. Do wszystkich spraw podchodzę indywidualnie, dopasowując rodzaj porad do sytuacji. Reprezentuję również moich klientów przed sądami. Co więcej, przygotowuję formułuję i treść wszystkich potrzebnych w toku sprawy dokumentów. Pomagam też w ustaleniu skutecznej linii obrony.

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia konsultacji. Świadczymy obsługę prawną, również w zakresie zadłużenia czy nakazów zapłaty.