Skargi konstytucyjne

Skargi konstytucyjne

Zgodnie z art. 79 ust. 1 każda osoba znajdująca się pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej (obywatel Polski oraz cudzoziemiec nieposiadający polskiego obywatelstwa) ma prawo do skargi konstytucyjnej w sytuacji, gdy naruszone zostały jego wolności bądź prawa określone jasno w Konstytucji. Oznacza to możliwość złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, gdy organ pełniący władzę naruszył konkretne przepisy. Skargę konstytucyjną może przygotować, a następnie wnieść jedynie wykwalifikowany adwokat, warto więc skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii. Skarga musi wskazywać prawa bądź wolności konstytucyjne, które zostały naruszone przez określony przepis, rozporządzenie, ustawę czy uchwałę. Przy czym skarga nie obejmuje orzeczenia wydanego przez sąd lub organ administracji, jedynie podstawę prawną danego orzeczenia. Podstawą do skargi konstytucyjne nie jest również prawo do uzyskania statusu uchodźcy lub azylu. Skargę konstytucyjną można złożyć dopiero wtedy, gdy zostaną wykorzystane wszystkie inne środki, które skarżący mógł podjąć na drodze prawnej, nie później niż przed upływem 3 miesięcy od momentu wydania ostatecznej decyzji czy prawomocnego wyroku.